Back to top

Kiedy najlepiej wykonywać monitoring cen konkurencji

Kiedy najlepiej wykonywać monitoring cen konkurencji

Pozyskiwanie informacji gospodarczych, czyli tak zwany wywiad gospodarczy to powszechna praktyka wśród największych przedsiębiorców. Co ciekawe, coraz częściej dotyczy on również mniejszych firm działających na rynku lokalnym. Nie wykorzystują one jednak firm detektywistycznych czy drogich narzędzi diagnostycznych i nie zatrudniają całego sztabu specjalistów. Tym, co wystarcza mniejszym firmom do pozyskiwania danych o swoich konkurentach, jest najczęściej monitoring cen konkurencji.

Dlaczego jest taki ważny?

Odpowiedź jest prosta: to dzięki niemu przedsiębiorca wie, co dzieje się w konkurencyjnej firmie, jakie produkty sprzedaje, w jakiej cenie, czy wprowadziła coś nowego do oferty, jakie ma rabaty i zniżki dla klientów. Chociaż dla wielu osób są to informacje podstawowe, to jednak właśnie one pozwalają odpowiednio kierować firmą i stawać do walki o nowych klientów oraz utrzymanie obecnych. W monitoringu cen konkurencji liczy się aktualność zbieranych danych i ich szybka analiza, dzięki której można zareagować błyskawicznie na zmieniające się warunku na rynku.

Kiedy go wykonać?

Przesłankami do przeprowadzenia takiej analizy mogą być na przykład: słabsza kondycja firmy (mniejsza sprzedaż), nagły odpływ klientów, wejście na nowy rynek zbytu czy poszerzenie dostępnej oferty i badanie możliwości sprzedażowych. Monitoring cen konkurencji pozwala z jednej strony przekonać się, czy konkurent wygrywa walkę cenową, oferują produkty po niższej stawce oraz sprawdzić (w przypadku wprowadzania nowej oferty), jaki zakres cenowy powinny mieć nowe towary i produkty dostępne do sprzedaży.

Zakres przeprowadzanej analizy

Oczywiście należy mieć na uwadze fakt, że monitoring cen konkurencji nie musi obejmować koniecznie wszystkich oferowanych produktów, towarów czy usług. W wielu przypadkach jest to nawet bardzo trudne, a wręcz niewykonalne w czasie rzeczywistym, ponieważ w grę wchodzą tysiące produktów w setkach różnych sklepów i ogromne ilości danych. Dlatego do monitoringu typuje się najczęściej określoną grupę produktów – najlepiej i najsłabiej sprzedających się, nowych w ofercie i limitowanych, na które wyłączność mają tylko konkretne sklepy lub punkty sprzedaży. Nic nie stoi na przeszkodzie, by monitorować też produkty spoza tej grupy, wytypowane przez samego przedsiębiorcę. Jednak pod względem statystycznym jest to mało opłacalne, ponieważ różnice cenowe między nimi są bardzo niewielkie (5-25 groszy), co nie przekłada się zazwyczaj na praktyki zakupowe klientów i nie wpływa na mniejsze lub większe zyski firmy.

Źródło informacji: https://dealavo.com/pl